Geopark Odsherred | UNESCO Global Geopark Odsherred | UNESCO | Global Geoparks Network

Hold ferie i UNESCO Global Geopark Odsherred

Et væld af spændende ferieoplevelser venter på det nordvestlige Sjælland, hvor hele Odsherred nu kan kalde sig for UNESCO Global Geopark Odsherred - som den første danske geopark nogensinde.

Optagelsen af Geopark Odsherred i det fornemme, globale selskab skyldes først og fremmest et helt unikt istidslandskab, hvis geologiske forhold har en afgørende kulturhistorisk betydning for eksempelvis kunstlivet i Odsherred og ikke mindst for egnens fødevareproduktion, hvor en menneskeskabt ændring af landskabet har skabt et historisk fundament.

Gårdbutikker og producenter i Geopark Odsherred
Kunst i Geopark Odsherred
BOOK OVERNATNING I GEOPARK ODSHERRED

Et sandt landskabs-vidunder
Odsherred som vi kender det i dag, blev skabt for cirka 15.000 år siden under den seneste istid, hvor isens bevægelser gradvist formede det varierede og dramatiske landskab. Altsammen i så markant grad, at områderne omkring Rørvighalvøen, Klintebjerg og Odsherredbuerne i dag benyttes som geologiske skoleeksempler rundt omkring i alverdens klasselokaler.

Naturområder i Geopark Odsherred
Aktiv ferie i Geopark Odsherred
BOOK FERIE I GEOPARK ODSHERRED

Havbund som dyrkningsareal
Inddæmningen af bl.a. Lammefjorden mod slutningen af 1800-tallet muliggjorde nutidens dyrkning af grøntsager under gunstige forhold på den tidligere havbund.

Arbejdet med udtørringen af de store fjordområder, hvor isen lå tyk under den sidste istid, var i sig selv en kæmpe bedrift, som ændrede landkortet markant og kom til at betyde, at Odsherred i dag kan fremvise et de tydeligste eksempler i Norden på lokalt ”terroir”: Mere end 10.000 tønder udtørret havbund, hvor klima, jordbund og lys går op i en højere enhed og giver råvarerne en helt særlig karaktér. Det tykke dyndlag på den gamle havbund indeholder næringsstoffer og mineraler, som gør jorden særdeles velegnet til grøntsagsdyrkning.

Smagsoplevelser i Geopark Odsherred
Gourmet på Dragsholm Slot
Gårdbutikker og producenter i Geopark Odsherred
BOOK KULINARISK FERIE I GEOPARK ODSHERRED

Kunstnere drages af landskabet
Istidslandskabet bragte kunsten til Odsherred, hvor kunstmalere igennem 200 år har gengivet og fortolket de meget varierede og dramatiske landskabsformer.

Fra 1930'erne bliver landskabet i Odsherred til motiver, der for alvor regnes for en vigtig del af den nationale kunsthistorie. Med navne som Sigurd Swane, Karl Bovin, Lauritz Hartz og Kaj Ejstrup opstår som noget helt epokegørende kunstnerkolonien Odsherredsmalerne, der er den yngste af Danmarks fire store kunstnerkolonier, næst efter Skagensmalerne, Fynbomalerne og Bornholmermalerne.

I dag er aktive malere, ateliers, gallerier og kunsthåndværkere en vigtig del af Odsherred, som byder på en bred pallette af det danske kunstliv.

FILM: Kunstnernes inspirationskilder i Odsherred
Kunst i Geopark Odsherred
BOOK FERIE TÆT PÅ ODSHERREDSKUNSTEN

Del denne side

HVAD ER EN GEOPARK?

En geopark er et geografisk område, hvor landskabets geologiske udformning er helt unik og har en afgørende betydning for livet på egnen. I nogle af verdens geoparker er det bjergformationer, der har betydning for minedrift og råstofudvinding. Andre steder er det vulkaner, der giver et helt særligt landskab og nogle særlige levevilkår.

Geopark Odsherred er kendetegnet ved, at istidslandskabet har en afgørende betydning for fødevareproduktionen, kunsten og kulturhistorien.

Se pjecen "Geopark Odsherred - en introduktion"

VÆRD AT VIDE

- Optagelsen af Geopark Odsherred i det verdensomspændende geoparknetværk fandt sted d. 22 september 2014 i det østlige Canada midt i Nordamerikas første geopark, Stonehammer Geopark, i forbindelse med den 6. internationale UNESCO-geoparkkonference med over 450 deltagere fra 30 lande.

- Der er lige omkring 100 anerkendte geoparker i hele verden. De fleste ligger i Europa og i Asien. Alle de anerkendte geoparker er samlet i Global Geoparks Network (GGN), som er støttet af UNESCO.
Global Geoparks Network
Læs om Global Geoparks Network

- Optagelsen i Global Geoparks Network er foregået via European Geoparks Network

European Geoparks Network
Læs om European Geoparks Network

Geoparken udvikler Odsherred

- Geoparker handler både om fortiden, om nutiden og om fremtiden. Geopark Odsherred arbejder derfor med formidling og undervisning i skolerne for at sikre, at børn og unge lokalt bliver bevidste om det landskab, der danner rammerne om det liv, der leves og om den udvikling, der foregår.

Geopark Odsherred vil komme til at indvirke gunstigt på udviklingen af erhvervslivet. Det gælder ikke kun turisme, men også i forhold til udvikling af nye produkter. Et eksempel er udviklingen af lokale fødevarer, der er et resultat af lige netop de særlige forhold omkring jordbund, klima og beliggenhed, som gør sig gældende i Geopark Odsherred.