Persondatapolitik

VisitOdsherred behandler alle brugeroplysninger med respekt og overholder alle gældende regler for brug og opbevaring af disse oplysninger i henhold til EU’s persondataforordning (GDPR).

Hvem er vi?
Vi er VisitOdsherred og vi er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget af dig. Du kan finde vores kontaktoplysninger her.

Navn: VisitOdsherred

Adresse: Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland

E-mail: info@visitodsherred.dk

CVR: 36986719

Besøg på hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, vi afholder alt gældende lovgivning i forhold til brugen af cookies.

Kunder
Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Oplysningerne opbevares i den periode, der er tilladt i henhold til lovgivningen. Vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige, et samarbejde er blevet afbrudt eller at oplysningerne er forældet. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes, da dette afhænger af karakteren af oplysningerne.

Vilkår ved modtagelse af nyhedsbrevet Oplev Odsherred
Nyhedsbrevet Oplev Odsherred er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid afmelde dig dette igen.

Formålet med Oplev Odsherred er at sende de tilmeldte mails med ny information fra området, som omhandler fremtidige events og aktiviteter i Odsherred. Det er et informationsbrev til tilmeldte, om hvad der sker i Odsherred. Ved tilmelding til Oplev Odsherred, vil tilmeldte kunne modtage information om konkurrencer, arrangementer, gratis aktiviteter, temadage og lignende.

Vi vil kun sende mails, hvis der er givet aktivt samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at modtager angiver fornavn, efternavn, postnummer, mailadresse og interesseområde. Efterfølgende modtages en velkomstmail, hvor tilmeldingen bekræftes. På denne måde, så sikrer vi, at modtageren selv har tilmeldt sig Oplev Odsherred dvs. afgivet aktivt samtykke. Tilmeldte til Oplev Odsherred skal være minimum 18 år. Ved tilmelding gives der ligeledes bekræftelse på at tilmeldte er minimum 18 år.

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger i forbindelse med Oplev Odsherred vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe du stadig er tilmeldt Oplev Odsherred. Ved afmeldelse af Oplev Odsherred, så stopper vi også med at sende dette til dig. Afmelding af Oplev Odsherred er altid muligt nederst i alle tilsendte mails. Ved afmelding af Oplev Odsherred slettes personoplysningerne i vores system.

Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart.

Profilering og automatiserede afgørelser
Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Behandlingssikkerhed
Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

De registreredes rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Tilbagetrækning af samtykke
Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Følg VisitOdsherred: