Gå til indhold

UNESCO Global Geopark Odsherred

Foto: Marianne Diers

Et væld af spændende ferieoplevelser venter på det nordvestlige Sjælland, hvor det naturskønne Odsherred med stolthed kan kalde sig for UNESCO Global Geopark Odsherred - som den første danske geopark nogensinde.

UNESCO Global Geopark Odsherred

Flere års ihærdigt arbejde førte i 2014 til, at Geopark Odsherred fik plads i det fornemme, globale selskab blandt verdens øvrige geoparker under UNESCOs vinger.

Besøg Geopark Odsherreds hjemmeside

Naturområder & landskab i Odsherred

Hvad er en geopark?
En geopark er et geografisk område, hvor landskabets geologiske udformning er helt unik og har en afgørende betydning for livet på egnen. I nogle af verdens geoparker er det bjergformationer, der har betydning for minedrift og råstofudvinding. Andre steder er det vulkaner, der giver et helt særligt landskab og nogle særlige levevilkår.

Hvorfor er Odsherred en geopark?
Optagelsen af Geopark Odsherred skyldes først og fremmest et helt unikt istidslandskab, hvis geologiske forhold har en afgørende kulturhistorisk betydning for eksempelvis kunstlivet i Odsherred.

En anden medvirkende årsag er den store inddæmning af Lammefjorden sidst i 1800-tallet, hvor fjordbund blev forvandlet til kæmpe arealer med landbrugsjord. Den menneskeskabte ændring af landkortet muliggjorde nutidens højt respekterede grøntsagsdyrkning og fødevareproduktion i området.

Naturområder & landskab i Odsherred

Oplevelser i geoparken

Årets store begivenheder

UNESCO Global Geopark Odsherred

Foto:Colourbox

Formålet med verdens geoparker
UNESCO er en organisation under FN, og det højeste formål med geoparkerne på kloden er at bidrage til fred. Geoparkerne er derfor steder, hvor den særlige geologi danner grundlag for kulturel, social og økonomisk udvikling.

På den måde er geoparkerne ikke tænkt som fredninger - som UNESCOs verdensarvskonvention - men som motorer for bæredygtig udvikling af verdens landdistrikter.

12 steder du MÅ se i Geopark Odsherred | Naturområder | Seværdigheder | Sjælland | Danmark

Se også: 12 steder du MÅ opleve

Foto: UNESCO Global Geopark Odsherred

Se også:

Geokids: 3500 lermasker i landskabet
Geokids: 3500 lermasker i landskabet

Følg VisitOdsherred her: