UNESCO Global Geopark Odsherred

Foto: Marianne Diers

Hele Odsherred er som geografisk område udpeget til UNESCO Global Geopark på grund af istidslandskabets og den inddæmmede Lammefjords afgørende kulturhistoriske betydning for livet på egnen. Odsherreds særlige geologi danner således grundlag for kulturel, social og økonomisk udvikling.

UNESCO Global Geopark Odsherred

Første danske geopark
Et væld af spændende ferieoplevelser venter på det nordvestlige Sjælland, hvor det naturskønne Odsherred med stolthed kan kalde sig for UNESCO Global Geopark Odsherred.

Flere års ihærdigt arbejde førte i 2014 til, at Geopark Odsherred fik plads i det fornemme, globale selskab blandt verdens øvrige geoparker under UNESCOs vinger - som den første danske geopark nogensinde.

Besøg Geopark Odsherreds hjemmeside

Naturområder & landskab i Odsherred

Hvad er en geopark?
En geopark er et geografisk område, hvor landskabets geologiske udformning er helt unik og har en afgørende betydning for livet på egnen. I nogle af verdens geoparker er det bjergformationer, der har betydning for minedrift og råstofudvinding. Andre steder er det vulkaner, der giver et helt særligt landskab og nogle særlige levevilkår.

Læs mere på UNESCO.org

Se også: Global Geoparks Network

Derfor er Odsherred en geopark
Optagelsen af Geopark Odsherred skyldes først og fremmest et helt unikt istidslandskab, hvis geologiske forhold har en afgørende kulturhistorisk betydning for eksempelvis kunstlivet i Odsherred.

En anden medvirkende årsag er den store inddæmning af Lammefjorden sidst i 1800-tallet, hvor fjordbund blev forvandlet til kæmpe arealer med landbrugsjord. Den menneskeskabte ændring af landkortet muliggjorde nutidens højt respekterede grøntsagsdyrkning og fødevareproduktion i området.

Naturområder & landskab i Odsherred

Oplevelser i Odsherred

Årets store begivenheder i Odsherred

EXPLAINER: Hele Odsherred er geopark!

UNESCO Global Geopark Odsherred er ikke en afgrænset park et sted i Odsherred.
Hele Odsherred Kommune er geopark.

 

Image removed.

Formålet med en geopark
UNESCO er en organisation under FN, og det højeste formål med geoparkerne på kloden er at bidrage til fred. Geoparkerne er derfor steder, hvor den særlige geologi danner grundlag for kulturel, social og økonomisk udvikling.

På den måde er geoparkerne ikke tænkt som fredninger - som UNESCOs verdensarvskonvention - men som motorer for bæredygtig udvikling af verdens landdistrikter.

12 steder du MÅ se i Geopark Odsherred | Naturområder | Seværdigheder | Sjælland | Danmark

Se også: 12 steder du MÅ opleve

Foto: UNESCO Global Geopark Odsherred

Se også:

Geokids: 3500 lermasker i landskabet
Geokids: 3500 lermasker i landskabet

Følg VisitOdsherred: