©  Foto:

Skilderhuset - Sj. Odde

Kørevejledning: Kør ad Gnibenvej og parker før Skilderhuset. Der kan fiskes umiddelbart nedenfor P-pladsen på nordsiden af Odden. Herfra kan man også ad en sti gå ned til Sejerøbugtsiden på sydsiden af Odden (ca. 800 m).

Husk at respektere det militære område.

Fiskearter & Sæson: Godt havørredfiskeri - forår, sommer og efterår. Hornfisk i maj.

Bundforhold: Waders er en fordel.

Vejrforhold:
Kun ved kraftig vestlig vind umuliggøres fiskeri på både nord og sydsiden.

Følg VisitOdsherred: