©  Foto:

Overby - Sj. Odde

Kørevejledning: Kør fra Oddenvejen ad Præstestræde og videre ad Smedestræde. Her er der en lille p-plads ved vandet. Mod højre er der et rigtig godt havørredfiskeri hele vejen op og videre rundt om Søndervang.

Fiskearter & Sæson: Fladfisk hele året. Havørred primært efterår, men kan fanges hele året. Hornfisk i maj.

Bundforhold: På lange dele af dette stræk er waders ikke påkrævet.

Vejrforhold: Fisker godt under alle vindforhold undtagen hårde vinde fra vest og sydvest, der giver stærkt grumset vand.

Følg VisitOdsherred: