©  Foto:

Overby Lyng - Sj. Odde

Kørevejledning: Kør mod Sjællands Odde. Strækket er hele stykket, hvor Oddenvejen løber langs vandet og endnu et par km mod Odden havn. P-plads flere steder, men især lige før vejen går ind i landet.

Fiskearter & Sæson: Havørred forår, sommer (natfiskeri) og efterår. Hornfisk i maj. Fladfisk (skrubbe og ising på bundsnøre) - hele året. Pas på fjæsing.

Bundforhold: Varierende, lavt og dybt. Waders en fordel men ikke absolut nødvendigt.

Vejrforhold: Meget åbent, derfor følsomt for vest og nordenvind.

Følg VisitOdsherred: