©  Foto:

Ordrup Næs

Kørevejledning: Fra gadekæret i Ordrup køres mod Næsset ad Ordrupvej. Ved T-krydset drejes t.h. ad Næsgårdsvej. Følg skiltene til den offentlige P-plads, parkér ikke andre steder.
Herfra er der ca. 1,5 km ud til Næsset.

Ved fiskeri på selve stenrevet skal der vades forsigtigt, da der til tider kan være meget strøm. Der er mange gode fiskepladser hele vejen rundt om Næsset.

Fiskearter og sæson: Havørred forår, sommer (natfiskeri), efterår og vinter. Multer sensommer og efterår. Hornfisk i maj.

Bundforhold: Varierende med både stenrev og mere sandede områder. Waders og vadestok er absolut en fordel, men ikke en nødvendighed.

Kysten herude byder på gode muligheder for at finde lidt læ under østlige, sydlige og nord-nordøstlige vinde.

Følg VisitOdsherred: