©  Foto:

Ole Olsens gravkammer

Ole Olsens gravkammer i Høve blev indrettet af filmpioneren og skaberen af Nordisk Film Kompagni, Ole Olsen (1863-1943).

Broncealderhøjen blev i 1935 udgravet af Nationalmuseet, på foranledning af Ole Olsen, på hvis jorder højen lå. Han fik herefter myndighedernes tilladelse til at indrette højen til gravkammer for sig selv, sin hustru og den nærmeste efterslægt.

Gravkammeret blev derefter forseglet og kan tidligst åbnes 2143.

Gravkammeret indeholder kun urner, og der er ingen kunstgenstande eller andre værdier af nogen art i kammeret. Gravkammeret er ikke tilgængeligt for offentligheden. 

Gravkammeret vil i henhold til Ole Olsens bestemmelser blive lukket og forseglet af Nationalmuseet 10 år efter, at det sidste berettigede familie-medlem er urnesat i højen. Tilsynet med gravkammeret overgår herefter til Nationalmuseet.

Følg VisitOdsherred: