©  Foto:

Lammefjordens inddæmning

På 100-årsdagen for påbegyndelse af Lammefjordens inddæmning, den 3. april 1973, afslørede Dronning Margrethe en mindesten på dæmningen.

Stenen, der viser udtørringsprojektets forskellige faser, er skabt af kunstneren Holmer Trier, Vallekilde.

Lammefjorden er, med en vanddybde på syv meter, en meget dyb inddæmning.

Den driftige lensbaron Georg Frederik Zytphen-Adeler på Dragsholm tog initiativet til det enorme projekt, som fik afgørende betydning for områdets udvikling. Fjordbunden skulle vise sig at blive til rigtig god landbrugsjord, hvor grøntsager som gulerødder, kartofler og asparges har særligt gode vækstbetingelser.

Audebodæmningen blev opført i årende 1872-74 - og første etape af udpumpningen af det inddæmmede vand begyndte i 1875

På Audebo Pumpestation, der sørger for afvandingen af Lammefjordens ca. 11.000 tønder land, kan selskaber, ved forudgående aftale med anlægsforvalteren, få adgang til pumpestationen, der iøvrigt besidder en stor udstilling om Lammefjordens historie. Audebo-Pumpestation, Nykøbingvej 128, 4300 Holbæk, tlf. 59 46 00 05.

Følg VisitOdsherred: