©  Foto:

Kildehusene

Kørevejledning: Fra Nykøbing køres ud af Egebjergvej mod Egebjerg ca. 5 km. Drej t.v. ad Skaverupvej. Straks derefter er p-plads (ved skoven).

Fiskearter & Sæson: Havørred hele året, men særligt den kolde tid. Hornfisk i maj. Multe sommer og efterår.

Bundforhold: Lavvandet område med pletter af ålegræs. Waders påkrævet. Grundet det lave vand kan bobleflåd og flue anbefales.

Følg VisitOdsherred: