©  Foto:

Hov Vig naturreservat

Området har reservatstatus som EF-Fuglebeskyttelsesområde.
Hele området henligger i dag som fuglereservat og overvåges dagligt af Odsherred Skovdistrikt. Hov Vig er først og fremmest landskendt for sit store og varierede fugleliv på alle tider af året.

Kerneområdet omfatter:
Rørskov.
Vandhuller.
Brakvandslaguner.
Kanaler.
Enge.
Bassiner af forskellig dybde og beskaffenhed.
Fugletårn

Hov Vig er det område i Danmark, der har den mest varierede fuglefauna og huser flest forskellige fuglearter.

Det mest interessante, er ubetinget den nyetablerede koloni af Skarver. Denne ejendommelige fugl, der siden fredningen i 1972 har nydt godt af fred og ro, er ekspanderet voldsomt i Danmark. Idag findes der en koloni på omkring 1090 par skarver.

Hov Vig er, om noget, en særdeles vigtig rasteplads for trækfugle både forår og efterår. Hvis man vil opleve dette, kan det anbefales at aflægge Hovvig et besøg og man får mest ud af sit besøg ved at benytte fugletårnet, der kan nås fra Nakke-siden.

Bilkørsel ikke tilladt.

Læs mere om Hov Vig hos Naturstyrelsen

Følg VisitOdsherred: