©  Foto:

Højby Sø

På det 60 ha store område genskabtes i 1990 Højby Sø. Først i 1993 var den endelig fyldt og 40 ha stor. Der er lavet stier tilpasset de ønskede færdselsruter, grus- og trampestier. Rundt om søen er spændende plantesamfund under udvikling:

- Søbredsvegetation
- Kulturhistoriske planter ved Højby Kirke
- Succesionsflora i to små skovholme.

Ved pumpestationen på Borrevangsvej findes
en mini-udstilling om genopretningen af Højby Sø.

Følg VisitOdsherred: