©  Foto:

Gniben - Sj. Odde

Kørevejledning: Kør ad Gnibenvej og parkér ved p-pladsen ved det militære område. Bemærk at lågen til kysten kan være aflåst under øvelse - det skal respekteres. Gniben er en af de mest kendte pladser.

Fiskearter & Sæson: Det er her hornfisken først viser sig om foråret. Godt nattefiskeri efter havørred forår, sommeren og efterår.

Bundforhold: Her er det især revet man fisker på. Pas på - der er en stærk strøm på revet.

Følg VisitOdsherred: