©  Foto:

Ebbeløkke

Kørevejledning: Kør ad Oddenvejen mod Sj. Odde. Efter Lumsås drejes t.h. ad Gl. Ebbeløkkevej. Kort efter ses P-pladsen. Neden for skrænten mod venstre er der en god fiskeplads. Ellers gå mod højre. Fint fiskeri hen over revet og de næste 500-800 m.

Fiskearter & Sæson: Havørred forår, sommer (natfiskeri) og efterår. Hornfisk i maj. Fint fladfiskefiskeri på sandet hele året.
Pas på fjæsing i det tidlige efterår.

Bundforhold: Waders en fordel.

Vejrforhold: Vanskelig at fiske i hård vind fra nord og nordvest.

Følg VisitOdsherred: