©  Foto:

Dragskanalen - Sanddobberne

Kørevejledning: Kør ad Kalundborgvej til Sandobbernes Camping. Parkér ved P-plads imellem hovedvejen og kysten. Alternativt kan parkeres i vejsiden efter Dragskanalen.

Fiskearter & Sæson: Havørred hele året, men særligt i den kolde tid. Hornfisk i maj. Fladfisk i sommer og efterår.

Bundforhold: Varieret bund med sand, ålegræs, sten og blæretang samt plateauer ud i vandet. Waders påkrævet.

Der findes yderligere en spændende plads for enden af stensætningen, som ligger ca. 200 meter ude i vandet. Stensætningen kan der vades til, men vær opmærksom på meget dybt vand på den anden side.

Følg VisitOdsherred: