©  Foto:

Dragsholm Slotskirke

Dragsholm Slot hører til blandt Danmarks ældste fungerende verdslige bygninger. Den oprindelige palatiebygning blev med stor sandsynlighed opført af Roskildebispen Peder Sunesen ca. 1215.

I løbet af middelalderen blev palatiet udbygget til et firfløjet borganlæg med kirke i vestfløjen. Denne er sandsynligvis blevet flyttet til dens nuværende placering i slutningen af 1400tallet.

I 1730 færdiggjorde Christian Lente von Adeler restaureringen af kirken i barokkens arkitektoniske stil. Denne er gennem restaureringer bibeholdt i kirkerummet.

Kun adgang til kirken ved rundvisning på slottet.

Følg VisitOdsherred: