Nørre Asmindrup Kirke

Foto: VisitOdsherred
Attraktioner
Kirker
Adresse

Asmindrupvej 47

4572 Nørre Asmindrup

Kontakt

E-mail:hfh@km.dk

Telefon:59 32 40 76

Kirken har romansk kor og skib af kampesten med hjørnekvadre. Kirken er fra midten af 1100 tallet. Omkring år 1450 overhvælvedes kirken, sikkert samtidig med, at korbuen udvidedes og murene forhøjedes med en enkel gotisk gesims.

· Sengotisk våbenhus af kamp og tegl.
· Tårnet fra 1827 med Fr. VI`s monogram, erstatter
oprindelig tårn, der blev nedrevet 1817
· Sakristi 1933.
· På korets nordvæg indvielseskors.
· Alterbord af tegl.
· Sengotisk fløjaltertavle, et billedskærerarbejde med treenighed, lidelseshistorien, Maria og fire helgeninder.
· På sydvægen figur af Johannes Døberen, omkring år 1200.
· På skibets nordvæg sengotisk krucifiks, omkring år 1450.
· Romansk granitfont.
· Prædikestol og himmel fra 1584.
· Orglet er fra 1982 med 8 stemmer.

Kirken er måske bygget over solgudens offersted.

Et par km i lige linie vest for kirken i Trundholm Mose blev solvognen fundet i 1902.

Adresse

Asmindrupvej 47

4572 Nørre Asmindrup

Facilities

Sognekirke

Sidst opdateret af
VisitOdsherred