©  Foto:

Landliggerne og UNESCO Geopark Odsherred

Hvilken betydning har det for de 27.000 ejere af fritidsgrunde at Odsherred er blevet Danmarks første UNESCO Global Geopark? Og hvilken betydning har fritidshusejerne for geoparken? Jørgen Stoltz vil komme med sine betragtninger om denne vigtige sammenhængskraft i foredraget "Landliggerne og UNESCO Geopark Odsherred" torsdag d. 29. marts kl. 19.30-21.30 (entré 60 kr) Foredraget er gratis for dem, der spiser i Det Vilde Køkken samme dag. (bordbestilling tlf. 50484564)

Landliggerne ejer omkring 17% af Odsherreds landskab og natur. De er dermed sammenlagt de fleste naturforvaltere i Odsherred og er ansvarlige for den meget høje biologiske mangfoldighed, der findes i netop deres landskab - Et landskab, der tidligere var hede, eng og overdrev. Netop disse naturtyper er i dag under voldsomt pres af tilgroning og opdyrkning. Ved en bevidst pleje af fritidsgrundene kan landliggerne være med til at bevare og udvikle værdifulde områder for både natur og mennesker. Kom og hør mere om disse fantastiske muligheder. 

Foredraget begynder kl. 19.30 med en pause undervejs, hvor der er mulighed for at købe kage og kaffe. 

Følg VisitOdsherred: