Gå til indhold
©  Foto:

Vesterlyng - Nyrup Bugt

Kørevejledning: Kør mod Klint ad Klint Strandvej. Lige over for det sorte træhus er der muligheder for at parkere. Lige fremme ligger nu et lille stenrev. Især på stenrevet er der godt at fiske, men også i bugten over mod Klint.

Fiskearter & Sæson: Havørred - hele året. Meget brugt vinterplads. Hornfisk i maj. Multer : Sommer og tidligt efterår.
Fladfisk (skrubbe og ising på bundsnøre) hele året. Pas på fjæsing.

Bundforhold: Meget varieret dybt og lavt, sand og sten.

Vejrforhold: Der mulighed for læ ved vestenvind.