Skansehage & Korshage

Korshage - fredet kysthede
Ved isefjordens udmunding i Kattegat ligger Korshage, som er et fredet stykke kysthede. Her ses forår og efterår et væld af trækfugle på vej nord - eller sydpå. Det kan anbefales at besøge Korshage i august, når lyngen blomstrer.

Hov Vig

Hov Vig er et våd-område med et enestående fugleliv. Området er i virkeligheden et mislykket inddæmningsprojekt. Og efter et dige-gennembrud i 1902 erkendte man, at jordbunden ikke var særlig frugtbar.

Fredet fuglebeskyttelsesområde
I dag er Hov Vig fredet og udlagt som et EU-fuglebeskyttelsesområde. En cykel - og vandresti fører gennem området, hvor der er opført et fugletårn, hvorfra man bl.a. kan se en skarv-koloni.

Klintebjerg

Som en mur mod havet
Klintebjerg ligger som et bjerg helt ud til Kattegat - kysten. De op til 35 meter høje klinter står nærmest som en mur ud mod havet.

Sejerø

Populært udflugtsmål
Sejerø – der er 12 km lang og 2 km bred – er et af de steder i Danmark, der er begunstiget med flest solskinstimer. Det milde klima, det kuplede landskab og de mange små badestrande gør øen til et populært udflugts- og feriemål.

Historiske seværdigheder
Øen har flere gravhøje og en bautasten (nordvest for Sejerby). Kirken er bygget i slutningen af 1200-tallet, og rummer smukke kalkmalerier.

Stensøjlerne ved Klint

Påbegyndt af tysk kunstner
Stensøjlerne blev påbegyndt i juni 2010 af den tyske kunstner Udo Leis fra Kassel, der stablede sten på sten uden bindemidler af nogen art. Stensøjlerne hviler kun på sig selv i kraft af perfekt balance og er oprindelig en teknik fra Nepal.

Related Tags

26987
Facilities
28662
Classification