Søndre Jernløse Kirke | Foto: Jesper Seiergaard - Lokalhistorisk Forening Jernløse

Sdr. Jernløse Kirke

Foto: Jesper Seiergaard - Lokalhistorisk Forening Jernløse
Attraktioner
Kirker
Adresse

Sdr. Jernløsevej 35

4420 Regstrup

Kontakt

E-mail:vth@km.dk

Telefon:59183136

Sønder Jernløse Kirke er opført i begyndelsen af 1100-tallet som en helhed bestående af kor med apsis, skib og tårn. Materialet er rå og kløver kampsten suppleret med frådsten. Tæt ved kirken blev der i 1946 udgravet rester af en middelalderlig gård.
De afdækkede kalkmalerier fra 1125-1150 er konserveret næsten uden udbedringer. Selv i deres afblegede ufuldstændige stand er de af usædvanlig kvalitet og indhold. Apsisudsmykningen viser Majestas Domini: Kristus tronende på regnbuen, omgivet af evangelistsymbolerne og Maria og Johannes ledsaget af ærkeengle. På korets nordvæg er apostelen Thomas' legende gengivet. Kristus bød ham tage til Indien og missionere, og vi ser skibet, der bragte ham dertil. Indskriften foroven beretter herom. Korbuen har en medaljon med Maria omgivet af 4 personer, af hvilke den ene formodes at være Thomas. Adskillige detaljer vlser stærk påvirkning af byzantinsk kunst. Men hvorfra har maleren i Sønder Jernløse fået denne påvirkning ? Et spørgsmål hvorpå der er givet flere fortolkninger.
Kirken har en romansk granitfont, og et korbuekrucifiks fra omkring år 1510 er ophængt på sydvæggen. Der er stolestader fra omkring 1575. Altertavlen fra 1602 er nu nedtaget fra alterbordet og opstillet på nordvæggen. Prædikestolen med årstallet 1676 er fra Lorentz Jørgensens værksted i Holbæk
Adresse

Sdr. Jernløsevej 35

4420 Regstrup

Sidst opdateret af
VisitHolbæk